Escrima Takado

Escrima on filippiiniläinen kamppailutaito, joka perustuu lähinnä keppien sekä teräaseiden käyttöön. Filippiiniläisiä kalia ja arnista voidaan pitää escriman serkkuina tai pikkuveljinä. Harjoittamamme escrima on niin sanottua B.I.F.F.:n (British International Fighters Federation) escrimaa, jonka pääopettaja toimii Jay Dobrin Englannissa. B.I.F.F.:n escrima pohjautuu alunperin Latosanin (Ecrima Concepts) sekä Serradan escrimaan. Suomessa lajin pääopettajana toimii Kaj Westersund, joka opettaa päätoimisesti kamppailulajeja Turun Shaolinissa.

Vaikka escrima onkin teräaseisiin perustuva taistelusysteemi, aloitetaan harjoittelu kepeillä, jotka ovat myös varsin tehokkaita taisteluvälineitä. Taitojen kehittyessä siirrytään hitaasti teräaseiden käsittelyyn sekä lopulta aseettomaan kamppailuun. Tämä lähestymistapa johtuu siitä, että useimmat aseettomat escrimadorit ovat jääneet alakynteen aseellista hyökkääjää vastaan. Huomattavaa lienee, että kyseessä on nimenomaan taistelutaito. B.I.F.F.:n escrima on melko aggressiivinen tyylisuunta, jossa hyökkäävällä tekniikalla ei anneta vastustajalle mahdollisuutta vastaiskuun.

Tyypillisesti escriman harjoittelu perustuu siis aseellisiin tekniikoihin ja aseettomat tekniikat opitaan vasta aivan lopuksi. Aseettomat tekniikat perustuvat B.I.F.F.:n escrimassa lähinnä Chinese Boxing tekniikoihin, jotka ovat saaneet vahvoja vaikutteita escriman ohella wing chun kungfusta. Takadossa näihin aseettomiin tekniikoihin on mahdollisuus tutustua harjoittelun jo melko varhaisessa vaiheessa, joskin harjoittelun pääpaino on kuitenkin keppitekniikoissa.

Ohjattuja harjoituksia järjestetään kolme kertaa viikossa. Harjoittelupaikkoina Takadon escrimadoreilla ovat Kannussillan väestönsuoja ja Takadon sali Pihatörmässä. Kesäisin harjoitukset pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan ulkona. Harjoitusten vetäjinä toimivat Ari Salonen (opettaja-aste), Kai Vilpola ja Petteri Sinervä. Peruskursseja pyritään järjestämään kerran vuodessa.

Yhteystiedot:

  • kai [at] sikado.fi
  • +358503308380