Takado RY vuosikokous 2019

Aika: La 30.3.2018 klo 12-13
Paikka: Pihatörmä 1 D, Espoo

ESITYSLISTA

 1. KOKOUKSEN AVAUS
 2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, VARAPUHEENJOHTAJA, SIHTEERI SEKÄ KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA.
 3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 4. ESITETÄÄN SEURAN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2017
 5. ESITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN KERTOMUS. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ EDELLISELLE HALLITUKSELLE. (VARAPUHEENJOHTAJA)
 6. TOIMITETAAN YHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI. VALITAAN 4-6 HALLITUKSEN JÄSENTÄ SEKÄ KAKSI VARAJÄSENTÄ.
 7. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA.
 8. VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEILLE VARAHENKILÖT
 9. PÄÄTETÄÄN TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOSTA.
 10. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
 11. PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN VARSINAISTEN JA KANNATTAJAJÄSENTEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUS SEKÄ HARJOITELUMAKSUN SUURUUS
 12. HYVÄKSYTÄÄN YHDISTYKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2018
 13. VALITAAN YHDISTYKSEN EDUSTAJAT NIIDEN YHTEISÖJEN TOIMINTAAN, JOISSA SEURA ON JÄSENENÄ
 14. MUUT ASIAT
 15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.

(Julkaistu 11.3.2019)