Harjoitustoimintaa (EJJ ja BJJ) jatketaan erityisjärjestelyin kesäkuun ajan. Takado ry:n hallitus seuraa koronavirusepidemian tilannetta ja toiminnan edellytyksiä jatkuvasti ja toimintaan voidaan tehdä nopeitakin muutoksia tilanteen ja olosuhteiden mukaan. Erityisjärjestelyjen myötä vastuuhenkilöiden sijaisten järjestäminen on haasteellisempaa, joten peruutukset ovat mahdollisia. Heinäkuun osalta toimintaa arvioidaan myöhemmin.

Jokaisen on harkittava itse harjoitustoimintaan osallistumisen riskit. Samassa tilassa oleskelu ja lähikontaktit lisäävät tartunnan riskiä, eikä tartunnan mahdollisuutta voida sulkea pois erityisjärjestelyillä. Erityisjärjestelyillä voidaan vaikuttaa altistuneiden henkilöiden määrään mahdollisessa tartuntatapauksessa. Tehostetuilla hygieniatoimilla pyritään pienentämään tartunnan riskiä.

Harjoitustoiminta jatkuu seuraavin erityisjärjestelyin:

  • Harjoitukset 10 henkilön kiinteissä pienryhmissä. Jokaiselle ryhmälle on oma viikoittainen harjoitusaikansa. Jäsen voi olla vain yhdessä ryhmässä, eikä ryhmää voi vaihtaa kesken kuukauden.
  • Ilmoittautuminen ryhmiin avataan myClubissa torstaina 28.5.2020 klo 12. Ryhmiin ilmoittautuminen löytyy myClubin tapahtumien ”Muut” välilehdeltä. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Vain yhteen ryhmään ilmoittautuminen on sallittua.* (Useampaan ryhmään ilmoittautumista ei voida teknisesti estää. Jos ilmoittaudut useampaan kuin yhteen ryhmään, kaikki ilmoittautumisesi poistetaan ylläpidon toimesta)*
  • Junioreille on yksi yhteinen ryhmä, johon otetaan enintään 15 junioria. Juniorien vanhemmat muodostavat oman harjoitusryhmänsä. Junioriryhmässä harjoittelevien perheenjäsenet voivat harjoitella vain junioreiden ja junioreiden vanhempien ryhmässä. Juniorit ja vanhemmat harjoittelevat kesäkuussa sunnuntaisin.
  • Harjoitustilat siivotaan jokaisen harjoituskerran jälkeen. Jokainen harjoittelija osallistuu siivoukseen.

Harjoituksiin osallistumisen edellytyksenä on sitoutuminen harjoittelulle annettujen ohjeiden noudattamiseen. Ohjeet toimitetaan ryhmiin ilmoittautuneille sähköpostitse. Harjoituksiin osallistuminen kirjataan myClubiin. Yhteystietojen on oltava myClubissa ajan tasalla ja toimivat (puhelin ja sähköposti).

Harjoitukseen osallistuneen yhteystiedot voidaan luovuttaa tartuntatautilain (1227/2016) mukaista epidemian selvittämistä ja tartunnan jäljittämistä varten tätä lain mukaan toteuttavalle taholle. Tartuntatautilain (1227/2016) mukaan sairastuneen ja sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön on ilmoitettava asiaa selvittävälle lääkärille tartuntataudin leviämisen estämiseksi käsityksensä tartuntatavasta, -ajankohdasta ja -paikasta sekä niiden henkilöiden nimet, jotka ovat voineet olla tartunnan lähteenä tai saada tartunnan. Yhteyshenkilönä tartuntatapauksissa tai tartuntaa epäiltäessä toimii Saija Tarvainen, puhelin 040 822 5796.