Brasilialaisen jujutsun ja lukkopainin junioritoiminta Takadolla on urheilua, itsepuolustusta ja kilpailemista hyvässä seurassa!

AJANKOHTAISTA: Junioreiden kevätkausi 2024 alkaa 10.1. jolloin kaikki harrastajat kokoontuvat salille kauden avajaisten ja ryhmäjaon merkeissä, 6-12 v. klo 17 ja 13-15v. klo 18.15.

Juniorit harjoittelevat Takadolla kolmessa eri ikäryhmässä: koalat (6-9v.), pandat (10-12v.) ja nuoret (13-15v). Harjoitusten sisällöstä ja tavoitteista on tietoa alempana sivulla, linkeistä pääsee harjoituskalenteriin ja harjoitusmaksutietoihin. Junioritoiminnan harrastusmaksuun voi myös hakea tukea. Junioreiden harjoittelua ohjaavat yhteiset arvot ja toimintaperiaatteet, joihin kaikki sitoutuvat.

Meille tärkeitä arvoja ovat:

 • Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kaikkien kesken.
 • Turvallinen fyysinen- ja psyykkinen harjoitteluympäristö: harjoittelu Takadolla tuottaa iloa ja
  positiivisia kokemuksia.
  Minä osaan, minä opin!
 • Vastuullisuus: Takadon valmentajat noudattavat junioritoiminnan arvoja ja vastaavat harjoittelun
  turvallisuudesta.

Takadolla on minun mielestä aivan mahtavaa treenata,ei vain siksi että siellä on hyvät ja osaavat valmentajat vaan siksi koska, jokaisessa ryhmässä on hyvä olla ja treenata, kehittyä, sosiaalisoida. Takado on vähän niinkuin toinen koti, sinne on aina tervetullut. Meidän salilla ei tarvitse ottaa paineita täydellisyydestä, voimme vain keskittyä kehittymiseen.
Sani, harjoitellut Takadolla 9 vuotta

Takadolla on kiva harjoitella, koska salilla on hyvä ilmapiiri, mikä tekee harjoittelun kivaksi ja hauskaksi.
Hyvä ilmapiiri on auttanut uskaltamaan osallistumaan kisoihin. Treeneissä on hauskaa ja olen saanut uusia kavereita. Valmentajat on kannustavia ja taitavia.
Patrick, harjoitellut Takadolla 2,5 vuotta

Harjoittelua ohjaavat toimintaperiaatteet:

 • Harjoituksissa pitää olla hauskaa, koska me opimme asioita, jotka ovat meistä kivoja.
 • Harjoitusten pitää olla turvallisia. Kamppailulajit ovat moneen muuhun urheiluun verrattuna
  vähemmän riskialttiita. Harjoittelu on turvallista ja hauskaa kun kaikki pitävät huolta omasta ja
  harjoitusparin turvallisuudesta.
 • Sali on kaikille tasa-arvoinen paikka, jossa kaikkia kunnioitetaan. Takadolla ei sallita kenenkään kiusaamista, ei epäasiallista kielenkäyttöä tai ryhmästä ulossulkemista. Kaikki ovat ju-jutsukoita ja kaikki ovat tervetulleita harjoittelemaan yhdessä niin kauan kuin arvostus ja kunnioitus lajia ja harjoituskavereita kohtaan säilyy. Väärinkäyttö ja tahallinen vahingoittaminen johtavat harjoittelusta ja seurasta pois sulkemiseen.

Takadolla treenaaminen on siistiä ja hauskaa. Tekniikka on kiinnostavaa. Pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin ja kavereihin. Ryhmän urheiluhenki on kehittynyt paljon ja kaikilla on yleensä hyvä olo. Valmentajat ovat kannustavia ja reippaita. Olen oppinut todella paljon vuosien varrelta. Mietin aina jiu jitsun olevan supevoimani, jota kukaan ei voi ottaa minulta pois. Se motivoi minua vuodesta toiseen treenamaan. Joka treeneistä oppii jotain uutta!
Renata, harjoitellut Takadolla 5 vuotta

Junioreiden harjoitteluryhmät ja ryhmien tavoitteet:

Koalat: nuorin harjoitusryhmä on suunnattu 6-9 vuotiaille. Tässä ryhmässä harjoittelun tavoitteena on
oppia hyvät motoriset taidot sekä kehittää lajityypillistä fyysistä suorituskykyä. Fyysisten perustaitojen
lisäksi opetuksessa huomioidaan sosiaalisten taitojen oppiminen. Harjoitellaan ryhmässä toimimista
erilaisten leikkien ja pelien avulla sekä tutustutaan lajin vaatimiin pelisääntöihin pariharjoittelun kautta.
Kamppailulajien oppiminen on parityöskentelyä. Ryhmässä kaikki harjoittelevat kaikkien kanssa ja yhdessä myös luodaan kiva ja oppimista tukeva ilmapiiri.

Pandat: harjoitusryhmä on suunnattu ensisijaisesti 10-12 vuotiaille mutta myös niille hieman nuoremmille,
jotka haluavat suuntautua kilpailemaan aktiivisesti. Tässä ryhmässä lihas- ja koordinaatioharjoitteet ovat
selkeästi lajille tyypillisiä ja niiden on tarkoitus tukea tekniikoiden suorittamista. Harjoitusten painopiste on lajin perustekniikoissa. Fyysisten harjoitteiden lisäksi tavoitteena on kehittää henkisiä valmiuksia
kamppailu-urheiluun. Takadossa jokainen saa harrastaa Ju-Jutsua omista lähtökohdistaan ja
henkilökohtaisia päämääriä tavoitellen. BJJ/Lukkopaini ovat kilpaurheilulajeja ja Takadossa kilpailemiseen
kannustetaan, mutta jokainen harrastaja itse päättää haluaako kilpailla vai ei. Ollakseen hyvä kamppailu-
urheilija pitää pystyä kunnioittamaan vastustajaa ja toimia hyvänä parina, sillä ilman hyviä vastustajia ei ole mahdollisuutta kehittyä. Tämän asian kääntöpuolena on se, että pitää myös oppia häviämään. Ikäryhmän tavoitteena on ymmärtää kamppailu-urheilijan vastuu omasta ja vastustajan turvallisesta harjoittelusta ja hyvänä parina toimimisesta.

Nuoret: junioriryhmä on suunnattu ensisijaisesti 13-15 vuotiaille nuorille. Tässä iässä monen nuoren fysiikassa tapahtuu paljon muutoksia. Osaltaan muutokset mahdollistavat lähes aikuismaisen fyysisen suorituskyvyn, mutta monelle kasvupyrähdys tuo myös haasteita, kun pitää totuttaa koordinaatio kehon muuttuneisiin mittasuhteisiin. Myös oppimisen ja opettamisen suhde muuttuu. Ohjaajat opettavat perustekniikoiden lisäksi edistyneempiä tekniikoita, mutta tavoitteena on se, että nuoret yhä etenevissä määrin pyrkivät itse havaitsemaan omat tekniset puutteet ja aktiivisesti kehittävät itse omaa osaamistaan haluamaansa suuntaan. BJJ/Lukkopaini on lajina niin monipuolinen, että se tarjoaa kaikille oman tavan kamppailla. Kehon mittasuhteet ovat jokaisella erilaiset ja aikuistumisen kynnyksellä erot voivat olla hyvin suuria. Tämän vuoksi itselle sopivien tekniikoiden omaksuminen korostuu. Teknisen osaamisen ja fyysisen suorituskyvyn parantamisen lisäksi ikäryhmälle opetetaan myös itsepuolustukseen liittyviä asioita. Useimmat kamppailulajit ovat myös itsepuolustuslajeja, mutta itsepuolustus on paljon muutakin kuin teknistä osaamista. Henkiset ominaisuudet ja itseluottamus mahdollistavat uhkaavista tilanteista pois pääsyn ilman turvautumista fyysisiin keinoihin. Lisäksi oikeudelliset vastuut ja velvollisuudet tulee ymmärtää, kun lähestytään rikosoikeudellisesti vastuullista ikää. Oppimista mitataan syksyn ja kevään lopussa vyökokeissa. Lapsilla ja junioreilla on käytössä viisi vyöarvoa: valkoinen, harmaa, keltainen, oranssi ja vihreä. Jokaiseen vyöhön kerätään “natsoja” sen mukaan kuinka kehittymistä on tapahtunut harjoituskauden aikana. Pidempään harjoitelleiden nuorten tavoitteena on se, että kun he siirtyvät aikuisten harjoituksiin, he olisivat valmiit menemään aikuisten sinisen vyön kokeeseen.

Takadolla on kiva treenata, koska ohjaajat osaavat ja koska Takadolla on hyvä ryhmähenki. Treenitilat ovat
hyvät ja puhtaat sekä Takadon salilla on hyvin varusteita brasilialaisen jujutsun oppimiseen. Harjoituksissa on helppo oppia ja ohjaajat osaavat auttaa jokaista treenaajaa. Takadolla voi saada paljon uusia kavereita ja salilla on hyvä ilmapiiri.
Joakim, harjoitellut Takadolla 7 vuotta

Takadolla on kokeneet ja hyvät opettajat, sekä avustajat joiden kanssa on kiva treenata. Treeneissä
vedetään usein lämmitykset eli lämpät, tekniikkaa, leikkejä, joskus kuntopiiriä, painia ja paljon muuta
hauskaa. Olen saanut Takadolta kokemusta BJJ:stä varsinkin painista. Harrastan edelleen BJJ:tä täällä,
koska treeneissä on mukavaa ja opin paljon. Pidän treeneistä varsinkin, koska täällä on hyvä ryhmähenki ja kivat kaverit. Kavereiden kanssa on siistiä mm. leikkiä ja painia. Ketään ei ikinä yritetä loukkata!
Akseli, harjoitellut Takadolla 3,5 vuotta