Takado RY järjestää sääntömääräisen vuosikokouksen tiistaina 23.6.2020 klo 20:00 salilla (Pihatörmä 1 D). Kokoukseen voi osallistua myös etänä “Google Meets“-palvelun kautta (linkki jaettu Myclubin kautta).

Esityslista:

 1. KOKOUKSEN AVAUS
 2. VALITAAN KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJA, VARAPUHEENJOHTAJA, SIHTEERI SEKÄ KAKSI PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAA.
 3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
 4. ESITETÄÄN SEURAN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2019
 5. ESITELLÄÄN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN KERTOMUS. PÄÄTETÄÄN VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMISESTÄ EDELLISELLE HALLITUKSELLE. (VARAPUHEENJOHTAJA)
 6. TOIMITETAAN YHDISTYKSEN HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI. VALITAAN 4-6 HALLITUKSEN JÄSENTÄ SEKÄ KAKSI VARAJÄSENTÄ.
 7. PÄÄTETÄÄN HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA.
 8. VALITAAN KAKSI TOIMINNANTARKASTAJAA JA HEILLE VARAHENKILÖT
 9. PÄÄTETÄÄN TOIMINNANTARKASTAJIEN PALKKIOSTA.
 10. VAHVISTETAAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020
 11. PÄÄTETÄÄN YHDISTYKSEN VARSINAISTEN JA KANNATTAJAJÄSENTEN LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUN SUURUUS SEKÄ HARJOITELUMAKSUN SUURUUS
 12. HYVÄKSYTÄÄN YHDISTYKSEN TALOUSARVIO VUODELLE 2020
 13. VALITAAN YHDISTYKSEN EDUSTAJAT NIIDEN YHTEISÖJEN TOIMINTAAN, JOISSA SEURA ON JÄSENENÄ
 14. MUUT ASIAT
 15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN.